Historie

Gulltransporten

Filmen «Gulltransporten» fra 2022 ligger tilgjengelig ute på strømmetjenesten Viaplay, og her får du se den spennende historien om hvordan Norges Banks gullbeholdning ble fraktet fra Oslo til Nord-Amerika og Storbritannia etter den tyske invasjonen av Norge i 1940.

Gullet ble fraktet på flere måter, både bil, tog og båt ble tatt i bruk for å redde beholdningen som i 1940 hadde en bokført verdi på omtrent 240 millioner kroner. Etter invasjonen 9. april 1940 ble 48,8 tonn gull hentet ut av Norge og bragt i sikkerhet i Storbritannia, USA og Canada.

Operasjonen lyktes med å få det aller meste, med unntak av 297 tyvekroner i gull som antakelig ble tapt etter omlasting i Glasgow, på grunn av at kassen myntene lå i hadde blitt ødelagt.

At gullet ble bragt i sikkerhet i starten av krigen sikret den norske regjeringen handlefrihet fra sitt eksil i London. Det er ikke tvil om at det at operasjonen lykkes var et tilbakeslag for de tyske okkupantene, men for Norge hadde det stor symbolsk verdi, da det var en av få seire Norge fikk i april 1940.

Vi var så heldige at vi fikk inn 5 mynter som var med under denne spennende reisen, sjekk linken her:

https://gullhona.no/?s=gulltransport